Nadat we goed hebben kunnen uitrusten tijdens de paasvakantie, zijn we er terug helemaal ingevlogen deze week. Zo leerden we nog wat nieuwe Franse woorden en begonnen we aan een spannend projectje: ons jaarboek. Dat boek zullen we dan op het einde van dit schooljaar kunnen meenemen naar huis.

We herhaalden enkele zaken zoals rekenlessen waarbij we moesten werken met recht evenredig en omgekeerd evenredig oefeningen. Dit was niet zo eenvoudig, maar hieraan oefenen we zeker nog verder. We leerden moeilijke vraag stukken met tijd en snelheid zelfstandig te maken en bruto, tarra en netto maakten ook nog eens hun opwachting.

De komende maanden zitten er nog heel wat leuke dingen aan te komen voor het zesde. Wij zullen de presentatie van het schoolfeest op zich nemen, op het einde van de maand mei vertrekken we op bosklassen en onze eindexamens komen eraan.

In mei krijgen de leerlingen een oefenbundel mee naar huis waarin alle leerstof en oefeningen staan die ze nodig hebben om de eindtoetsen tot een goed einde te brengen. De ouders worden hier online op de hoogte van gebracht.