a enkele eindexamens gemaakt te hebben, mochten de leerlingen enkele waterspelletjes spelen.