Deze week kregen de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar nieuwe lockers in de gang. Ze kregen elk een eigen vakje waar ze hun boekentas in kunnen plaatsen. Zo blijft de gang erg netjes.

Na een hele week goed gewerkt te hebben, kregen de leerlingen op donderdag enkele toetsen waarbij de kennis van de vorige week getoetst werd.

Na de Grieken onder de loep genomen te hebben, zullen we ons volgende week verdiepen in de wereld van de Romeinen.

Op vrijdag was het Strapdag. Dan mochten de leerlingen zoveel mogelijk met de fiets, met de step of te voet naar school komen. Goed gelukt!

­