Deze week hebben de kinderen van het zesde leerjaar zich verdiept in de wereld van spiegelingen, vierhoeken en coördinaten.

We hebben geoefend hoe we coördinaten aflezen en hoe we figuren volgens de correcte coördinaten tekenen. We hebben de vierhoekentoren er terug bijgehaald en geprobeerd om enkele vierhoeken te classificeren.

We hebben moeilijke figuren leren spiegelen, met hierbij rekening houdend met de spiegelas en onze nullijn op de geo-driehoek.

We hebben deze week ook heel wat geoefend voor het Forum alsook een belangrijke zwemles gehad op vrijdag. We hebben namelijk leren zwemmen met kledij, zodat we onszelf kunnen behelpen moesten wij in het water vallen.