Op vrijdag gaan de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar mee met de milieuboot. We zullen een traject varen, beginnende in Sint-Eloois-Vijve en we zullen eindigen in Kortrijk.

Op het schip zullen de leerlingen heel wat proefjes doen in functie van water.

Een belangrijk streefdoel is jongeren via informatie, educatie en sensibilisatie een beter inzicht geven in de milieuproblematiek en de natuurontwikkeling op en rond het water en de waterlopen.